11 Acharyas

ACHARYAS OF TERAPANTH

 

ACHARYA BHIKSHU

Birth Date : 1726-07-01
Janmbhumi : Kantaliya

 

ACHARYA BHARMAL

Birth Date : 1747-01-01
Janmbhumi : Muhagram, Bhilwada

 

ACHARYA RAICHAND

Birth Date : 1790-01-01
Janmbhumi : Badi Ravaliya, Udaipur

 

ACHARYA JEETMAL

Birth Date : 1803-09-29
Janmbhumi : Royat, Rajasthan

 

ACHARYA MAGHRAJ

Birth Date : 1840-04-12
Janmbhumi : Beedasar

 

ACHARYA MANAKLAL

Birth Date : 1855-08-31
Janmbhumi : Jaipur

 

ACHARYA DALCHAND

Birth Date : 1852-06-21
Janmbhumi : Ujjain (Madhya Pradesh)

 

ACHARYA KALURAM

Birth Date : 1877-02-15
Janmbhumi : Chhapar (Rajasthan)

 

ACHARYA TULSI

Birth Date : 1914-02-01
Janmbhumi : Ladnun (Rajasthan)

 

ACHARYA MAHAPRAGYA

Birth Date : 1920-06-14
Janmbhumi : Tamkor (Rajasthan)

 

ACHARYA MAHASHRAMAN

Birth Date : 1962-05-13
Janmbhumi : Sardarsahar (Rajasthan)