Bori

  • Office Bearers
  • Executive Member
  • Ksheytrya-Sahyogi
  • Past Office Bearers
  • Members
  • Past Members
  • News
  • Upcoming Events

President

SRI SHRENIK JAIN
phone

9993163111

E-mail

Image:

Secretary

SRI VIJAY JAIN
phone

9669999366

E-mail

Image:

Executive Working Committee

KSHEYTRYA-SAHYOGI

Past Office Bearers(2020-21)

President

SRI SHRENIK JAIN
phone

9993163111

E-mail

Image:

Secretary

SRI VIJAY JAIN
phone

9669999366

E-mail

Image:

Members

# Name Image
1 SRI AASHISH MANDOT
2 SRI ABHISHEK JAIN
3 SRI AMIT GANDHI
4 SRI ANKIT GANDHI
5 SRI ARPIT JAIN
6 SRI GAURAV KATARIA
7 SRI JANAK KATARIA
8 SRI NAYAN JAIN
9 SRI PIYUSH GANDHI
10 SRI PRIYESH JAIN
11 SRI RITESH JAIN
12 SRI SHRENIK JAIN
13 SRI SHREYANSH JAIN
14 SRI SOURABH JAIN
15 SRI SWAPNIL JAIN
16 SRI TANUJ GANDHI
17 SRI VAIBHAV GANDHI

Past Members

# Name Image

Latest News