RAJNANDGAON

  • Office Bearers
  • Executive Member
  • Ksheytrya-Sahyogi
  • Past Office Bearers
  • Members
  • Past Members
  • News
  • Upcoming Events

President

SRI SOURABH KANKARIYA

Secretary

SRI SIDHART KOTHARI

Executive Working Committee

KSHEYTRYA-SAHYOGI

Past Office Bearers(2020-21)

President

SRI SOURABH KANKARIYA

Secretary

SRI SIDHART KOTHARI

Members

# Name Image
1 SRI AADESHWAR CHOURADIYA
2 SRI ANKUR KOTHARI
3 SRI ARPAN KOTHARI
4 SRI KOMAL SETHIA
5 SRI MANISH MALOO
6 SRI PRANY JAIN
7 SRI PRANY KANKRIYA
8 SRI PRATIK KANKRIYA
9 SRI PRATIK PURANA
10 SRI PRAVESH KOTHARI
11 SRI RORAT KANKRIYA
12 SRI SAMKIT KANKRIYA
13 SRI SANKET KOTHARI
14 SRI SAURABH SURANA
15 SRI SAURABH SURANA
16 SRI SHETAK KOTHARI
17 SRI SHISHIR KOTHARI
18 SRI SHREYANS DAGA
19 SRI SHREYANS PURANA
20 SRI SHRIKANT KOTHARI
21 SRI SIDHART KOTHARI
22 SRI SMIR KOTHARI
23 SRI SOURABH KANKARIYA
24 SRI VIJAY KANKARIA

Past Members

# Name Image
1 SRI ARIHANT PURANA
2 SRI ATIVLESH PURANA
3 SRI MAHESH PURANA
4 SRI NALIN KOTHARI
5 SRI PREM CHORDIYA
6 SRI RAHUL SURANA

Latest News