Bhikhi

  • Office Bearers
  • Executive Member
  • Ksheytrya-Sahyogi
  • Past Office Bearers
  • Members
  • Past Members
  • News
  • Upcoming Events

President

SRI YOGESH JAIN
phone

7009442425

E-mail

Image:

Secretary

SRI SUSHIL PRABHU
phone

9041694243

E-mail

Image:

Executive Working Committee

KSHEYTRYA-SAHYOGI

Past Office Bearers(2020-21)

President

SRI YOGESH JAIN
phone

7009442425

E-mail

Image:

Secretary

SRI SUSHIL PRABHU
phone

9041694243

E-mail

Image:

Members

# Name Image
1 SRI NIKUL MITTAL

Past Members

# Name Image
1 SRI AKSHAY KUMAR
2 SRI AMIT KUMAR
3 SRI ASHOK JAIN
4 SRI ASHWANI BANSAL
5 SRI DHARAM PAL JAIN
6 SRI GAGAN SINGLA
7 SRI GHANSHAM GARG
8 SRI JAYANT GARG
9 SRI JONEY SINGLA
10 SRI MOHIT JAIN
11 SRI NAVEEN SINGLA
12 SRI SURESH SINGLA
13 SRI SUSHIL PRABHU
14 SRI YOGESH SINGLA

Latest News