Sakri

  • Office Bearers
  • Executive Member
  • Ksheytrya-Sahyogi
  • Past Office Bearers
  • Members
  • Past Members
  • News
  • Upcoming Events

President

SRI PIYUSH KARNAWAT
phone

8275559900

E-mail

Image:

Secretary

SRI MANISH (BHUSHAN) RAJENDRA JAIN
phone

9503622574

Image:

Executive Working Committee

KSHEYTRYA-SAHYOGI

Past Office Bearers(2020-21)

President

SRI PIYUSH KARNAWAT
phone

8275559900

E-mail

Image:

Secretary

SRI MANISH (BHUSHAN) RAJENDRA JAIN
phone

9503622574

Image:

Members

# Name Image
1 SRI CHINMAY AMAR PAGARIYA
2 SRI DARSHAN RAJENDRA KANKARIYA
3 SRI DEEPESH SUNIL KANKARIYA
4 SRI DR SOHAN INDARCHAND JAIN
5 SRI DR. ASHISH BHARAT JAIN
6 SRI ER. VIKKI ANIL KANKARIYA
7 SRI GAURAV NAGINKUMAR JAIN
8 SRI MANISH (BHUSHAN) RAJENDRA JAIN
9 SRI MANISH BHARAT JAIN
10 SRI NINAD RAHENDRA JAIN
11 SRI NITIN POONAMCHANDJI KANKRIYA
12 SRI PIYUSH KARNAWAT
13 SRI PRATIK BHAVARLAL KARNAVAT
14 SRI SAYAM AMAR PAGARIYA

Past Members

# Name Image
1 SRI DR KOMAL HUKUMCHAND KANKRIYA
2 SRI DR. SOHAN KANKARIYA
3 SRI RAJENDRA MANGILAL JAIN

Latest News