Nepanagar

  • Office Bearers
  • Executive Member
  • Ksheytrya-Sahyogi
  • Past Office Bearers
  • Members
  • Past Members
  • News
  • Upcoming Events

President

SRI DHIRAJ KUMAR DAGA
phone

9425495925

E-mail

Image:

Secretary

SRI SANJAY KOTHARI

Executive Working Committee

KSHEYTRYA-SAHYOGI

Past Office Bearers(2020-21)

President

SRI DHIRAJ KUMAR DAGA
phone

9425495925

E-mail

Image:

Secretary

SRI SANJAY KOTHARI

Members

# Name Image
1 SRI AMIT KUMAR GHIYA
2 SRI ANSHUL AACHHA
3 SRI DHARMESH SHRI SHRI MAL
4 SRI DHARMESH SRISRIMAL
5 SRI DHIRAJ KUMAR DAGA
6 SRI KANTILAL BHANSHALI
7 SRI MANISH GHIYA
8 SRI PANKAJ KOTHARI
9 SRI PRIYANSHU SHRI SHRI MAL
10 SRI RONAK NOLAKHA
11 SRI ROUNAK JAIN
12 SRI SANDESH BOTHRA
13 SRI SANJAY KOTHARI
14 SRI VAIBHAV SHRI SHRI MAL
15 SRI VAIBHAV SRISRIMAL

Past Members

# Name Image
1 SRI ASHOK KUMAR SRISRIMAL
2 SRI BHARUDAN GHIYA
3 SRI KALYANMALJI DAGA
4 SRI MANOHARLALJI DAGA
5 SRI NARENDRA LODHA
6 SRI NEERAJ BAFNA
7 SRI PRAKASH JAIN (BADALA )
8 SRI RAJENDRA GHIYA
9 SRI RAJKUMAR BOTHRA

Latest News